SETKÁNÍ KULTUR

1150 let
od příchodu sv. Cyrila a Metoděje

Slovanské hradiště v Mikulčicích,
24.—26. května 2013

Na základě dohody pravoslavné církve, římskokatolické církve a institucí českého státu jsou celostátní oslavy u příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013 jednotné a odehrávají se v duchu motta „Jednota v rozmanitosti“. Vrcholí dvakrát – v Mikulčicích dne 25. května v rámci „Setkání kultur“ a na Velehradě 5. července v rámci „Dnů lidí dobré vůle“. Vzájemná dohoda dvou církví je historickým krokem, který má poukázat na jednotu všech křesťanů v naší republice při připomenutí si jednoho z nejvýznamnějších milníků naší i evropské historie.

Začátek cyrilometodějských oslav v Mikulčicích, dne 25. května 2013 v rámci celovíkendové akce „Setkání kultur“ proběhne za osobní účasti Jeho Všesvatosti Bartoloměje, patriarchy konstantinopolského, Nového Říma a ekumenického patriarchy, zástupců všech 14 autokefálních pravoslavných církví z celého světa, zástupců místní české římskokatolické církve, zástupců Vatikánu, zástupců církví sdružených v Ekumenické radě církví, zástupců Světové rady církví (WCC), zástupců vlády, parlamentu, krajů ČR, partnerských měst a krajů ze zahraničí a mnohých dalších. Začátek celostátních cyrilometodějských oslav probíhá na území Jihomoravského kraje, který celé oslavy ve spolupráci s Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku a dalšími institucemi spoluorganizuje a významně podporuje.


O Velké Moravě

Kdyby byly brány v úvahu jen její politické dějiny, zůstala by Velká Morava pouze drobnou historickou epizodou na východním pomezí franské říše, která by v historických příručkách byla maximálně zmíněna jednou či dvěma větami. Co z ní učinilo tak výrazný a nepominutelný historický fenomén, byla činnost a kulturní dílo cyrilometodějské misie, které mělo tak dalekosáhlý význam pro kulturní – a namnoze i politický – vývoj velké části slovanského světa na dlouhá staletí.
(V. Vavřínek, 2001)


NAVRCHOLU.cz