Cyrilometodějství v Řecku

Sousoší sv. Cyrila a Metoděje v Soluni

Ani Řekové nezapomínají na své světce, misionáře, které k nám před tisíciletím vyslali ze svého středu. Soluňané postavili svým svatým rodákům veliký chrám. Níže se můžete podívat na jeho pozoruhodnou byzantskou architekturu. Je to výmluvné a radostné svědectví o úctě pravoslavných Řeků ke sv. Cyrilu a Metoději, kteří se srdnatě vypravili nést Kristovo evangelium a pravoslavnou tradici kamsi daleko na sever...

Můžete se podívat na krásnou fotoreportáž z letošní slavnostní bohoslužby v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Soluni. Slouží pět biskupů, diákoni a řada kněží.


K fotografiím soluňského chrámu. Všimněte si velice nápadité skulptury u chrámu. Jednak je zcela ikonografická a dále je to nádherné ztvárnění opravdu hluboce duchovní ideje: rozevřená kniha tvoří symbolickou bránu na cestě ke chrámu, tj. skrze Bibli se vchází do služby Bohu – základní cyrilometodějská myšlenka. A kromě toho všeho – je to krásné. Inu, Řekové, Řekové... Jsou nedostižní.) (Kdo byste se chtěl při svých toulkách po Soluni do chrámu podívat, zde je mapa.)Veliký chrám sv. Cyrila a Metoděje v řecké Soluni

Soluňský chrám zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději
je uvnitř nádherně vyzdoben

Po celé ploše stěn interiéru jsou fresky, jak je to zde pro pravoslavné chrámy typické.


Takto vypadá pohled do oltářního prostoru za ikonostasem.
(Můžete se podívat i na dva detaily ikonografické malby: levý a pravý)

Autor těchto řádků byl v ikonografické dílně vynikajícího řeckého ikonopisce, otce Amvrosia, žijícího a pracujícího v monastýru ct. Nikodima Svatohorce. Právě v té době otec vytvářel ikony na cyrilometodějská témata pro soluňský chrám. Teď už jsou dávno dokončené a umístěné na stěnách chrámu. Můžete se podívat do ikonografovy dílny, jak ikony vznikaly.

Z dílny otce Amvrosia je také ikona uvítání sv. Cyrila a Metoděje knížetem Rostislavem na Moravě přiložená k článku: Stručně o sv. Cyrilu a Metoději a jejich dílu (o obsahu svátku). (V době naší návštěvy byla práce na této ikoně v počátcích. Nyní je i ona na stěně soluňského chrámu.)

Zpět na úvodní stránku