Tisková konference v Brně 11. dubna 2013

V Brně proběhla tisková konference
k cyrilometodějskému výročí za účasti
hejtmana Michala Haška a Jeho Blaženosti metropolity Kryštofa

Brno, 11. dubna 2013: Ve čtvrtek 11. dubna proběhla v budově Zastupitelstva Jihomoravského kraje v Brně tisková konference, která přítomné novináře seznámila s průběhem oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Kromě jiných hostů na konferenci vystoupili hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a Jeho Blaženost vladyka Kryštof, arcibiskup pražský, metropolita českých zemí a Slovenska.


Metropolita Kryštof a hejtman Hašek
(Kliknutím pro vyšší rozlišení)

Asi dvacítce novinářů byl nejprve představen trailer připravovaného dokudramatu o Cyrilu a Metodějovi z dílny režiséra Petra Nikolajeva a producentské společnosti Three brothers. Tento film vzniká ve vzácné spolupráci pravoslavné a římskokatolické církve a tvůrci se snaží přísně držet historických faktů. Podílí se na něm také řada krajů, ministerstev i dalších veřejných institucí.

Hejtman Hašek pak vyjádřil hrdost, že se Jihomoravský kraj rozléhá na území někdejší Velké Moravy a letošní oslavy označil za nejvýznamnější událost v kraji v tomto roce. Významnost plánované návštěvy ekumenického konstantinopolského patriarchy Bartoloměje přirovnal k návštěvě papeže Benedikta XVI., kterého Jihomoravský kraj uvítal před několika lety. Hašek zdůraznil význam cyrilometodějské mise nejen na poli kulturním, ale také duchovním.

S průběhem oslav v Mikulčicích ve dnech 24.-26. května přítomné seznámil metropolita Kryštof. Připomněl, že pravoslavná církev koná poutě do Mikulčic každý rok a se svolením Slovanského hradiště v Mikulčicích zde slouží slavnostní liturgie na základech místní baziliky, v níž konali bohoslužby samotní soluňští bratři. Metropolita rovněž vysvětlil, že svátek sv. Cyrila a Metoděje slaví pravoslavná církev na konci května – to proto, že podle tradice právě tehdy slovanští věrozvěsti přišli na Velkou Moravu. Také zdůraznil, že při oslavách cyrilometodějského výročí se křesťanské církve vrací do 9. století, tedy do doby, kdy mezi křesťanským Východem a Západem existovala jednota. Vyjádřil naději, že sbližování a usmiřování křesťanských denominací bude pokračovat i nadále.


Tisková konference JMK 11.4.2013
(Kliknutím pro vyšší rozlišení)

V závěru konference promluvila náměstkyně ředitele Moravského zemského muzea Eva Pánková, která představila velkou výstavu Cyril a Metoděj – Doba, život, dílo, která probíhá v brněnském Paláci šlechtičen do 29. září, a při níž návštěvníci uvidí vzácné archeologické nálezy z doby Velké Moravy. Metropolita Kryštof i další pracovníci církve a kraje pak poskytovali rozhovory o celé akci, a rozdali přítomným plakáty s pozvánkou na bohoslužbu a pamětní ikony svatých věrozvěstů. Slavnostní liturgii 25. května v Mikulčicích bude v přímém přenosu přenášet Česká televize a Český rozhlas. Pro aktuální a zejména praktické dopravní aj. informace sledujte stránky:
mikulcice.pravoslavi.cz

Ondřej Chrást, Daniel Mrázek

Zpět na stránku Mediální zpravodajství