Zahájení oslav cyrilometodějského jubilea v Brně

Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje pana JUDr. Michala Haška se uskutečnilo v sobotu 13. dubna 2013 oficiální zahájení cyrilometodějského jubilea v Brně. Po úvodním pozdravu přítomných ze strany hejtmana a římskokatolického biskupa Jeho Eminence Mons. Vojtěcha Cikrleho vystoupil též na požádání pořadatelů vladyka emeritní metropolita Kryštof. Ve svém projevu zdůraznil sjednocující úlohu svatých věrozvěstů. V 9. století nebyly totiž jednotlivé křesťanské církve Západu a Východu jak je známe dnes. Církev Kristova byla jedna a byli tehdy i jedni křesťané, kteří žili podle slov sv. evangelia v lásce a vzájemné úctě, ale v různorodosti národů, jazyků a kulturních tradic. Letošní výročí nám proto umožňuje zdůrazňovat hlavně to, co je v křesťanství podstatné. Můžeme hovořit o nadčasových hodnotách, které jsou důležité pro zachování naší civilizace a lidskosti tak, jak ji chápeme po tisíciletí.

V rámci oficiálního zahájení cyrilometodějského jubilea následoval koncert, který započalo pěvecké vystoupení Richarda Nováka ve světové premiéře písně „Bratři ze Soluně“ od Petra Fialy. Na varhany jej mistrovsky doprovodil Martin Jakubíček. Po přestávce pak program pokračoval koncertním provedením „Mše k poctě sv. Cyrila a Metoděje“ od Michaela Haydna (1737–1806), kterou provedli Čeští komorní sólisté pod uměleckým vedením Ivana Matyáše. Sólové party zpívali Hana Škarková – soprán, Lucie Hilscherová – alt, Tomáš Kořínek – tenor a Richard Novák – bas. Dokonalý dojem umocnil Český filharmonický sbor Brno s dirigentem Petrem Fialou.

ústředí

Zpět na stránku Mediální zpravodajství