Tisková zpráva Pravoslavné církve v českých zemích:

Poutníci Pravoslavné církve
v českých zemích a na Slovensku
předali Jeho Všesvatosti Bartolomějovi
historické poselství sv. Rostislava
po 1150 letech

V neděli 13. 5. 2012 navštívila skupina pravoslavných poutníků z Čech, Moravy a Slovenska sídlo ekumenického patriarchátu v Istanbulu, ve Fanaru. Vedeni hlavním představitelem autokefální Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, metropolitou Kryštofem, se poutníci účastnili 4denní pouti do míst, kde se utvářely základy křesťanství. Jejich hlavním cílem byla právě nedělní návštěva istanbulského Fanaru, kde metropolita Kryštof sloužil slavnostní svatou liturgii spolu s formální hlavou celosvětové pravoslavné církve, tzv. prvním mezi rovnými, arcibiskupem konstantinopolským ? Nového Říma, ekumenickým patriarchou Bartolomějem. V závěru, na osobní audienci všech poutníků a dalších hostů, které byla přítomna i generální konzulka České republiky v Istanbulu PhDr. Irena Krasnická, předal metropolita Kryštof ikonické znázornění historického poselství, které před 1150 lety poslal svatý kníže Rostislav do tehdejší Konstantinopole s žádostí o vyslání učitelů – následně bylo této žádosti patriarchou Fotiem, předchůdcem Jeho Všesvatosti Bartoloměje, vyhověno a na Velkou Moravu byli poslání sv. Cyril a Metoděj, kteří stojí u počátků našeho křesťanství, naší státnosti, naší kultury, ale také u počátků kulturního a náboženského rozvoje všech slovanských národů.

Celá poutní cesta se konala jako jeden z vrcholů Pravoslavnou církví v českých zemích a na Slovensku vyhlášeného roku sv. Rostislava, který předchází oslavám 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje v příštím roce. Patriarcha Bartoloměj také oficiálně přijal pozvání k účasti na zahájení těchto oslav, které dle ekumenické domluvy římskokatolické církve v ČR a Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku oficiálně začnou v jihomoravských Mikulčicích dne 25. května 2013, na místech, kde svatí Cyril a Metoděj působili. Na přípravách tohoto výročí, které čítá několik samostatných akcí, již Pravoslavná církev intenzivně spolupracuje s Jihomoravským krajem a dalšími institucemi.

Napsal: Mgr. Ondřej Chrást

Zpět na stránku Mediální zpravodajství