Rok 2013 - 1150 let od příchodu
sv. Cyrila a Metoděje

Informace pro časopis Hlas Pravoslaví. Leden 2013

Jak jsme vás v minulých číslech HP informovali, celá republika se příští rok chystá na jedno z největších náboženských výročí, které kdy v novodobé historii v naší zemi proběhly. Na různých místech prakticky po celý rok budou probíhat společná setkání, výstavy či bohoslužby připomínající jednu z nejdůležitějších událostí našich národních i středoevropských dějin - příchod svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Historická dohoda dvou tradičních církví hlásících se k odkazu CaM - Římskokatolické a Pravoslavné umožňuje rovnocenně a důstojně se na těchto oslavách podílet. Organizátoři z obou církví mají stále na paměti, že připomínaný rok 863 byl stále ještě rokem nerozděleného křesťanství, kdy i přes četné problémy stále existovala jedna svatá obecná apoštolská církev.

V prosinci 2013 došlo k výrazným posunům, veskrze pozitivním. Jihomoravský kraj definitivně formálně potvrdil finanční dotaci naší církvi a také potvrdil naši církev jako hlavního organizátora celých Jihomoravských oslav - pouti, které nesou jméno "Setkání kultur" s podtitulem Oslavy 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Vrcholem celé pouti je samozřejmě naše sobotní liturgie, za účasti konstantinopolského patriarchy Bartoloměje, přijmuli jsme však také ohromnou zodpovědnost za celou první třídenní část celostátních oslav, které probíhají po celý rok 2013, druhá nejvýznamnější část proběhne na Velehradě v červenci, pod režií církve Římskokatolické.

Opět vyzýváme všechny naše věřící a celé farnosti, aby se jakkoliv zapojovali do příprav této slavnosti, která je i v širokém historickém kontextu největší pravoslavnou slavností v celé střední Evropě. Dle usnesení Eparchiální rady jsou farnosti vyzývány k přípravě dopravy pro poutníky dne 25. května 2013. Naše hromadná účast na této akci může celému středoevropskému prostoru pomoci znovuobnovit podvědomí křesťanské identity naší civilizace a podpořit radostnou zvěst - evangelium našeho Pána, Ježíše Krista. Dokážeme tím také ukázat naší pravoslavnou identitu, naší tradici, naše učení, které přímo navazuje na prvotní církev.

V uplynulém měsíci vznikly také obrazové materiály, logo a leták k nadcházejícím slavnostem. Viz obrázky kolem tohoto článku. Distribuce obrazových materiálů bude na jednotlivé farnosti probíhat v průběhu března či dubna, tedy několik měsíců před samotnou poutí.

K našim oslavám pomalu vzniká i speciální internetová stránka www.mikulcice.pravoslavi.cz, mnoho informací naleznete též na celostátních stránkách k výročí www.cyrilametodej.eu (stejné stránky jsou na www.velehrad.eu). S veškerými dotazy ohledně organizace, dopravy apod. kontaktujte prosím mail: ondrej.chrast@gmail.com

Napsal: Mgr. Ondřej Chrást

Zpět na stránku Mediální zpravodajství