Tisková zpráva
Pravoslavné církve v českých zemích

Autor: Mgr. Ondřej Chrást

Největší veletrh cestovního ruchu na Moravě GO a REGIONTOUR spolu otvírali nejvyšší církevní představitelé naší republiky – začátek veletrhu byl totiž ve znamení cyrilometodějského výročí – 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Vladyka Kryštof, metropolita Pravoslavné církve českých zemí a Slovenska, kardinál Dominik Duka a jihomoravský hejtman Michal Hašek ve čtvrtek 17. ledna 2013 společně s několika dalšími hosty, včetně ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského nebo státního tajemníka ministerstva regionálního rozvoje Slovenské republiky Františka Palka, otevřeli jeden z největších středoevropských veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR na brněnském výstavišti. Důvodem účasti nejvyšších církevních představitelů bylo, že rok 2013 je rokem 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a celá jižní Morava – kraj Jihomoravský i kraj Zlínský mají toto výročí a akce s nimi spojené jako vůbec nevýznamnější událost v celém roce 2013. Předpokládá se, že akce spojené s výročím přilákají i velké množství turistů. Jihomoravský i Zlínský kraj také velkou část oslav finančně podporují.

„Tento rok bude pro nás požehnaný,“ uvedl při návštěvě stánku Jihomoravského kraje vladyka Kryštof. Podle jeho slov dokládá význam velkého výročí i to, že na Moravu se v květnu chystá konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, přímý nástupce patriarchy Fótia, jenž svaté Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vyslal. Na základě dohody pravoslavné a římskokatolické církve jsou celostátní oslavy pojímány také ekumenicky – společně. Oslavy budou mít dva vrcholy – v Mikulčicích ve dnech 24.—26. května v rámci „Setkání kultur“, které pořádá pravoslavná církev, a na Velehradě dne 5. července v rámci „Dnů lidí dobré vůle“, které jsou tradičně pořádány římskokatolickou církví. „Význam této cyrilometodějské mise je obrovský. V rámci globalizace a do jisté míry emigrace, která se v 19. a 20. století přestěhovala za Atlantik, víme, že cyrilometodějský odkaz je živý i v Americe. V tomto smyslu je to velké výročí,“ uvedl kardinál Dominik Duka.

To, že vedle sebe dnes na zahájení stáli významní církevní představitelé a shodně hovořili o návratu k tradičním křesťanským hodnotám, není náhoda. Vzájemná dohoda dvou církví hlásících se plně k cyrilometodějskému odkazu je historickým krokem, který má poukázat na jednotu křesťanů v naší republice při připomenutí si jednoho z nejvýznamnějších milníků naší i evropské historie. „Vedle sebe stojí křesťanský Východ i Západ,“ uvedl také vladyka Kryštof. „Přenášíme se do 9. století, jehož výročí je ve znamení tohoto roku. Vracíme se ke křesťanství, které s sebou nese hodnoty, jež jsou neopominutelné. Je to život sám, život jako pouť.“

Celodenní účast metropolity Kryštofa i kardinála Duky pokračovala řadou veřejných vystoupení, společným slavnostním obědem, tiskovou konferencí a také odborným seminářem, na kterém římskokatolický arcibiskup olomoucký Jan Graubner představil desítky navazujících akcí cyrilometodějského jubilea. Z úst pana arcibiskupa také zaznělo, že misie sv. Cyrila a Metoděje významnou měrou přispěla k budování kořenů a základů naší státnosti. Cyrilometodějské výročí je jedinečnou možností všech ukázat, že církve mají společnosti stále co dávat a neustále ji obohacují, že jsou její integrální součástí. O výročí více informací na www.mikulcice.pravoslavi.cz a www.velehrad.eu.

Fotografie v příloze.
Více informací:
Mgr. Ondřej Chrást
Pravoslavná církev v českých zemích
odbor pro vnější vztahy a ekumenu
tajemník
Šárecká 36
160 00, Praha 6
mobil: +420 606 914 916
tel: +420 224 315 015, +420 224 315 016
fax: +420 224 313 137
email: ondrej.chrast@gmail.com
www.pravoslavnacirkev.info, www.hlaspravoslavi.cz

Zpět na stránku Mediální zpravodajství